Calorietabel.nl

Privacy

Calorietabel doet niets geks met jouw gegevens en verkoopt deze ook niet aan anderen. Voor de werking van de site wordt gebruik gemaakt van cookies waarmee algemene en niet-persoonlijke informatie wordt verzameld. Een cookie is een eenvoudig en zeer klein bestandje dat wordt meegestuurd en op je apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie is opgeslagen kan weer naar deze website teruggestuurd worden, op het moment dat je de website opnieuw bezoekt.

Klik je op Calorietabel op een tekstlink of banner die je buiten deze site leidt, dan kan er er door een advertentienetwerk een tracking cookie op je apparaat worden geplaatst zodat kan worden geregistreerd dat je via onze site bent verwezen. Wij werken samen met onder andere Daisycon, Bol.com, Tradetracker, Tradedoubler en Awin. Deze cookies kunnen ook door de betreffende adverteerder of de beheerder van de website waarnaar wordt verwezen worden gebruikt om een profiel op te bouwen.

Google Analytics

Calorietabel heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Google Analytics wordt gebruikt om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. IP-adressen worden geanonimiseerd (IP-masking) en Google heeft geen toestemming gegevens te delen met derden. Er wordt ook geen persoonlijke informatie als naam of e-mailadres verkregen. Je bent niet persoonlijk herleidbaar. Je kunt je in het algemeen voor Google Analytics afmelden, die door jou gemaakte instellingen gelden dan per apparaat voor alle websites die je bezoekt.

Google Adsense

Het advertentienetwerk van Google maakt gebruik van een DoubleClick cookie om op deze site middels Adsense advertenties weer te geven en te beperken hoe vaak een bepaalde advertentie voor je wordt weergegeven. Wanneer je een website bezoekt, een advertentie bekijkt of klikt op een advertentie die wordt ondersteund door de advertentieservices van Google, kan Google een cookie op je apparaat plaatsen.

Op deze site worden geen Google Adsense advertenties gebaseerd op interessecategorieën van gebruikers weergegeven, noch mogen bezoekgegevens van deze site door Google gebruikt worden als hulp bij het maken van Adsense interessecategorieën. Via de volgende link vind je alle informatie over het privacybeleid van Google. Wil je je (per apparaat en per browserapp) op alle websites die je bezoekt afmelden voor deze Doubleclick cookie, dan kun je dit doen door middel van Googles eigen browsertoepassing DoubleClick Afmelden Ook zijn er diverse Adblock apps in omloop voor pc, mobiel en tablet, waarvan er diverse gratis te downloaden zijn.

Cookies verwijderen

Cookies kun je alleen zelf verwijderen, aangezien deze op je apparaat opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van je browser en/of apparaat. Diverse grote adverteerders bieden de mogelijkheid op Your Online Choice om met één klik in te stellen dat zij geen cookies op je apparaat mogen plaatsen. Deze instelling geldt dan voor alle websites die je bezoekt. Ook is het mogelijk via de browser standaard cookies uit te zetten. Hierdoor zullen echter veel sites - 90% van alle websites gebruikt cookies - en webwinkels niet meer goed werken. Een handig artikel hierover vind je op de site van de Consumentenbond.

Inzagerecht

Je hebt het recht om inzicht, correctie en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Wij verwerken zelf echter geen persoonsgegevens door middel van de geplaatste cookies. De gegevens die wij door middel van Google Analytics verkrijgen zijn niet tot individuele personen herleidbaar.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy gegevens aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Raadpleeg deze pagina dan ook geregeld om op de hoogte te blijven van de inhoud van de geldende privacy regels.

Protislank met Korting

ProtislankMakkelijk en snel lowcarb afvallen met Protislank, de specialist in eiwit- en proteïnedieet. Wekelijks nieuwe kortingsacties op startpakketten, voordeelpotten en snacks.

Calorietabel © 2004-2018